Handla enkelt med delbetalning,
faktura eller kortbetalning
Allt du handlar i webshoppen
eller i butiken får du bonus på.
Nordens största hobbybutik.
Över 120000 st artiklar i lager
Standard frakt 29 kr
inom Sverige med DHL.
0
0
lagerSCRATCHES EFFECTS, Ammo MIG
 

Orsakar allvarlig ögon irritation. Skadlig vid förtäring. Irreterar huden.

Skadlig. Produkten är skadlig vid inandning, hudkontakt eller förtäring. Används också för produkter som ger allergi vid hudkontakt, som irriterar hud, ögon eller luftvägar eller ger narkosverkan.

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Frätande. Produkten ger frätskador på hud, matstrupe och ögon, eller andra allvarliga ögonskador. Används också för produkter som är korrosiva för metaller

Brandfarlig vätska och ånga.

Brandfarlig. Produkten är brandfarlig och kan brinna våldsamt vid antändning eller värmetillförsel. Vissa produkter utvecklar brandfarlig gas i kontakt med vatten eller självantänder i luft.

Miljöfarliga ämnen

Miljöfarlig. Produkten är giftig för vattenmiljön på kort eller lång sikt. Ska förvaras och användas så att produkten och avfallet inte skadar miljön.

Artikelnr AMIG2010

SCRATCHES EFFECTS

39 kr
I lager - Fler än 5 st

Frakt
Standard frakt  (69 kr inom Sverige)

SCRATCHES EFFECTS

Odorless fluid to create Scratches Effects. Jar of 35 mL

A revolutionary product to be used for creating scratches and surface wear. Apply a base layer of acrylic paint a layer of Scratches Effect followed by a top layer of acrylic paint. When dry moisten area with water and the gently scrub using a stiff brush and watch small scratches and wear appear on the surface.

Läs mer på MIG hemsida http://www.migjimenez.com/en/


Andra har köpt