Handla enkelt med delbetalning,
faktura eller kortbetalning
Allt du handlar i webshoppen
eller i butiken får du bonus på.
Nordens största hobbybutik.
Över 120000 st artiklar i lager
Standard frakt 29 kr
inom Sverige med DHL.
0
0
lagerSilicone molds - BRICKS, Green stuff
 

Orsakar allvarlig ögon irritation. Skadlig vid förtäring. Irreterar huden.

Skadlig. Produkten är skadlig vid inandning, hudkontakt eller förtäring. Används också för produkter som ger allergi vid hudkontakt, som irriterar hud, ögon eller luftvägar eller ger narkosverkan.

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Frätande. Produkten ger frätskador på hud, matstrupe och ögon, eller andra allvarliga ögonskador. Används också för produkter som är korrosiva för metaller

Brandfarlig vätska och ånga.

Brandfarlig. Produkten är brandfarlig och kan brinna våldsamt vid antändning eller värmetillförsel. Vissa produkter utvecklar brandfarlig gas i kontakt med vatten eller självantänder i luft.

Miljöfarliga ämnen

Miljöfarlig. Produkten är giftig för vattenmiljön på kort eller lång sikt. Ska förvaras och användas så att produkten och avfallet inte skadar miljön.

Artikelnr 54369065ES

Silicone molds - BRICKS

139 kr
I lager

Frakt
Standard frakt  (69 kr inom Sverige)

3x BRICK RIVET Silicone molds

Made of high quality foodgrade silicone, easy to use and intricately cut for great impressions these molds are heat resistant and durable. The molds are extra deep to give highly detailed beautiful results for both dimensional design and surface imprinting. Each mold has a large surface area measuring 2,5x5 inches (6x12cm), and is unmounted for optimal usability. The molds work great with and any sort of material including resin.

These flexible molds will allow you to create endless amounts of brick and pavement stones valid for 1:35.

Heat resistant rubber up to 240ºC
Food-grade
Resin-Grade
Scale 1:35 (1:32-1:43)
Mold thickness 4mm
Mold depth 2mm

Andra har köpt