Handla enkelt med delbetalning,
faktura eller kortbetalning
Allt du handlar i webshoppen
eller i butiken får du bonus på.
Nordens största hobbybutik.
Över 120000 st artiklar i lager
Standard frakt 29 kr
inom Sverige med DHL.
0
0
lagerWINTERIZER SET, Ammo MIG
 

Orsakar allvarlig ögon irritation. Skadlig vid förtäring. Irreterar huden.

Skadlig. Produkten är skadlig vid inandning, hudkontakt eller förtäring. Används också för produkter som ger allergi vid hudkontakt, som irriterar hud, ögon eller luftvägar eller ger narkosverkan.

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Frätande. Produkten ger frätskador på hud, matstrupe och ögon, eller andra allvarliga ögonskador. Används också för produkter som är korrosiva för metaller

Brandfarlig vätska och ånga.

Brandfarlig. Produkten är brandfarlig och kan brinna våldsamt vid antändning eller värmetillförsel. Vissa produkter utvecklar brandfarlig gas i kontakt med vatten eller självantänder i luft.

Miljöfarliga ämnen

Miljöfarlig. Produkten är giftig för vattenmiljön på kort eller lång sikt. Ska förvaras och användas så att produkten och avfallet inte skadar miljön.

Artikelnr AMIG7458

WINTERIZER SET

275 kr
I lager

Frakt
Standard frakt  (69 kr inom Sverige)

WINTERIZER SET

WINTERIZER set contains all the products required to recreate the texture of snow on any surface including terrain, vehicles and buildings.

Winterizer contains all the products required to recreate the texture of snow on any surface including terrain, vehicles, and buildings.
This product has been designed for easy use, particularly for beginners. With the products included in this set, you will be able to recreate recently fallen pure white snow to the distinctive slush and refreezing of the thaw. The unique formula ensures near identical real snow in any scale from 1/16th to 1/72nd, adding a stunning finish to your models, scenes and dioramas.
These products can be diluted with water to make them more fluid. Once dry, you can apply effects with oils and enamels over the snow effect to obtain extremely realistic results. Non-toxic.

Colours included:

A.MIG-2080 POWDER SNOW
A.MIG-2081 WET SNOW
A.MIG-2082 SNOW BINDER
A.MIG-2057 GLOSSY LUCKY VARNISH (17 mL)Vid köp av enstaka färger, spray, limmer, landskap, räls och tidskrifter blir till skrymmande brev eller paket och vi behöver ta ut extra 20,00 vid leverans om ordersumman understiger 300,00


Enamel type wash for modelling.
35 ml Jars. Läs mer på MIG hemsida http://www.migjimenez.com/en/


Andra har köpt