Handla enkelt med delbetalning,
faktura eller kortbetalning
Allt du handlar i webshoppen
eller i butiken får du bonus på.
Nordens största hobbybutik.
Över 120000 st artiklar i lager
Standard frakt 29 kr
inom Sverige med DHL.
0
0
lagerBok How to use shaders , Ammo MIG
 

Orsakar allvarlig ögon irritation. Skadlig vid förtäring. Irreterar huden.

Skadlig. Produkten är skadlig vid inandning, hudkontakt eller förtäring. Används också för produkter som ger allergi vid hudkontakt, som irriterar hud, ögon eller luftvägar eller ger narkosverkan.

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Frätande. Produkten ger frätskador på hud, matstrupe och ögon, eller andra allvarliga ögonskador. Används också för produkter som är korrosiva för metaller

Brandfarlig vätska och ånga.

Brandfarlig. Produkten är brandfarlig och kan brinna våldsamt vid antändning eller värmetillförsel. Vissa produkter utvecklar brandfarlig gas i kontakt med vatten eller självantänder i luft.

Miljöfarliga ämnen

Miljöfarlig. Produkten är giftig för vattenmiljön på kort eller lång sikt. Ska förvaras och användas så att produkten och avfallet inte skadar miljön.

Artikelnr AMIG6524

Bok How to use shaders

110 kr
I lager

Frakt
Standard frakt  (69 kr inom Sverige)

Solution Book. How to use shaders to create weathering effects & other techniques

Book, soft cover, 68 pages in full colour.

This book is Multilingual: English, Spanish, French & German.

The AMMO SHADERS are a new type of product designed to create a variety of effects on all types of models in simply and easily. The transparent and ultra-fine range of colours allows all skill level of modeler to apply stunningly realistic effects. From fading effects to wear and tear, shadows and highlights altering base colours to altering hues this new range can even be applied to effect base colours as an airbrushable filter.

In this book, José Luis López will show you all the secrets of working with these new products in order to get the most out of their special characteristics. Cover to cover, exhaustive step-by-step guides explaining how to paint a 1/48 Tamiya T-55 in a generic desert scheme, including how to paint the base coat as well as chipping, dust, streaking, rust, grease and soot effects and all manner of universally useful techniques!

Läs mer på MIG hemsida http://www.migjimenez.com/en/


Andra har köpt