Handla enkelt med delbetalning,
faktura eller kortbetalning
Allt du handlar i webshoppen
eller i butiken får du bonus på.
Nordens största hobbybutik.
Över 120000 st artiklar i lager
Standard frakt 29 kr
inom Sverige med DHL.
0
0
lagerRealistic Rust, Ammo MIG
 

Orsakar allvarlig ögon irritation. Skadlig vid förtäring. Irreterar huden.

Skadlig. Produkten är skadlig vid inandning, hudkontakt eller förtäring. Används också för produkter som ger allergi vid hudkontakt, som irriterar hud, ögon eller luftvägar eller ger narkosverkan.

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Frätande. Produkten ger frätskador på hud, matstrupe och ögon, eller andra allvarliga ögonskador. Används också för produkter som är korrosiva för metaller

Brandfarlig vätska och ånga.

Brandfarlig. Produkten är brandfarlig och kan brinna våldsamt vid antändning eller värmetillförsel. Vissa produkter utvecklar brandfarlig gas i kontakt med vatten eller självantänder i luft.

Miljöfarliga ämnen

Miljöfarlig. Produkten är giftig för vattenmiljön på kort eller lång sikt. Ska förvaras och användas så att produkten och avfallet inte skadar miljön.

Artikelnr AMIG6519

Realistic Rust

105 kr
I lager

Frakt
Standard frakt  (69 kr inom Sverige)

Solution Book – Realistic Rust

Book, soft cover, 64 pages in full colour.

This book is Multilingual: English, Spanish, French & German.

SOLUTION BOOK is a simple and easy to follow guide which allows any modeller to obtain effects and finishes similar to the examples shown. It doesnt matter if you are a beginner that has just recently started to paint your kits or a more advanced and experienced modeller. With this guide you can achieve amazing effects with very little effort by following a few simple steps. The new design style of SOLUTION BOOK allows you to follow each step in a simple and intuitive manner without text by using a simple icon code to guide you through each stage of the process. By following the steps in this guide, you will learn how to obtain exceptional results with very little effort.

Läs mer på MIG hemsida http://www.migjimenez.com/en/


Andra har köpt