Handla enkelt med delbetalning,
faktura eller kortbetalning
Allt du handlar i webshoppen
eller i butiken får du bonus på.
Nordens största hobbybutik.
Över 120000 st artiklar i lager
Standard frakt 29 kr
inom Sverige med DHL.
0
0
lagerWASHABEL WHITE CAMO, Ammo MIG
 

Orsakar allvarlig ögon irritation. Skadlig vid förtäring. Irreterar huden.

Skadlig. Produkten är skadlig vid inandning, hudkontakt eller förtäring. Används också för produkter som ger allergi vid hudkontakt, som irriterar hud, ögon eller luftvägar eller ger narkosverkan.

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Frätande. Produkten ger frätskador på hud, matstrupe och ögon, eller andra allvarliga ögonskador. Används också för produkter som är korrosiva för metaller

Brandfarlig vätska och ånga.

Brandfarlig. Produkten är brandfarlig och kan brinna våldsamt vid antändning eller värmetillförsel. Vissa produkter utvecklar brandfarlig gas i kontakt med vatten eller självantänder i luft.

Miljöfarliga ämnen

Miljöfarlig. Produkten är giftig för vattenmiljön på kort eller lång sikt. Ska förvaras och användas så att produkten och avfallet inte skadar miljön.

Artikelnr AMIG0024

WASHABEL WHITE CAMO

28 kr
I lager - Fler än 5 st

Frakt
Standard frakt  (69 kr inom Sverige)

This product is made with the same ingredients of white washable paint used by the Soviet Army during World War II. More than paint, this white product was used to cover vehicles during winter and allowed removing this layer with water during the thaw. This gave the white paint very little grip, causing effects of wear due to rubbing of crew, rain and moisture. But these effects were also common on vehicles from other armies, so it can be used in a German, American ... An easy and super realist method of camouflage and fade white your vehicles.
Apply the product with a brush or airbrush, once dry we can starts to fade and remove with a brush moist in water. Once the process is finished let dry and varnished to apply later weathering treatments.

Läs mer på MIG hemsida http://www.migjimenez.com/en/


HOW TO USE AMMO ACRYLIC WASH

HOW TO USE AMMO ACRYLIC WASH

Andra har köpt