Handla enkelt med delbetalning,
faktura eller kortbetalning
Allt du handlar i webshoppen
eller i butiken får du bonus på.
Nordens största hobbybutik.
Över 120000 st artiklar i lager
Standard frakt 29 kr
inom Sverige med DHL.
0
0
lagerISSUE 12 WINTER, Ammo MIG
 

Orsakar allvarlig ögon irritation. Skadlig vid förtäring. Irreterar huden.

Skadlig. Produkten är skadlig vid inandning, hudkontakt eller förtäring. Används också för produkter som ger allergi vid hudkontakt, som irriterar hud, ögon eller luftvägar eller ger narkosverkan.

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Frätande. Produkten ger frätskador på hud, matstrupe och ögon, eller andra allvarliga ögonskador. Används också för produkter som är korrosiva för metaller

Brandfarlig vätska och ånga.

Brandfarlig. Produkten är brandfarlig och kan brinna våldsamt vid antändning eller värmetillförsel. Vissa produkter utvecklar brandfarlig gas i kontakt med vatten eller självantänder i luft.

Miljöfarliga ämnen

Miljöfarlig. Produkten är giftig för vattenmiljön på kort eller lång sikt. Ska förvaras och användas så att produkten och avfallet inte skadar miljön.

Artikelnr AMIG5212

ISSUE 12 WINTER

90 kr
I lager

Frakt
Standard frakt  (69 kr inom Sverige)

Magazine soft cover 64 full clor pages.

The Weathering Aircraft, your favorite publication focused on the techniques of painting and aging aircraft is proud to follow our twelfth issue by exploring the always popular subject of aircraft deployed to the harsh conditions of winter environments.


The machines used during the winter season are an excuse for modelers to depict a large number of distinctive weathering effects on their models. For this we will use different techniques in order to represent worn paint, oxidation wet areas chipping mud grease and dirt accumulations and the scars of operating from frozen airfields.


Our contributors will teach you how to handle a wide range of products to get the most realistic and eye-catching finishes with ease. We will focus especially on white camouflage patterns applied in a haphazard and temporary fashion. On board this issue you will find airplanes and helicopters used from WWII to the present day each featuring strikingly attractive winter schemes.

Läs mer på MIG hemsida http://www.migjimenez.com/en/


Andra har köpt