Handla enkelt med delbetalning,
faktura eller kortbetalning
Allt du handlar i webshoppen
eller i butiken får du bonus på.
Nordens största hobbybutik.
Över 120000 st artiklar i lager
Standard frakt 29 kr
inom Sverige med DHL.
0
0
lagerSTREAKING GREEN-GREY GRIM, Ammo MIG
 

Orsakar allvarlig ögon irritation. Skadlig vid förtäring. Irreterar huden.

Skadlig. Produkten är skadlig vid inandning, hudkontakt eller förtäring. Används också för produkter som ger allergi vid hudkontakt, som irriterar hud, ögon eller luftvägar eller ger narkosverkan.

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Frätande. Produkten ger frätskador på hud, matstrupe och ögon, eller andra allvarliga ögonskador. Används också för produkter som är korrosiva för metaller

Brandfarlig vätska och ånga.

Brandfarlig. Produkten är brandfarlig och kan brinna våldsamt vid antändning eller värmetillförsel. Vissa produkter utvecklar brandfarlig gas i kontakt med vatten eller självantänder i luft.

Miljöfarliga ämnen

Miljöfarlig. Produkten är giftig för vattenmiljön på kort eller lång sikt. Ska förvaras och användas så att produkten och avfallet inte skadar miljön.

Artikelnr AMIG1256

STREAKING GREEN-GREY GRIM

32 kr
I lager

Frakt
Standard frakt  (69 kr inom Sverige)

One of AMMO´s best and most popular classic products is now available in an innovative container that will make the entire process of adding streaking effects to your models a more enjoyable experience with accurate results. The STREAKING range of products must be applied with a brush in vertical lines to be blended, create the effect of streaked dirt and grime. To simplify this universally used technique, AMMO has turned to the innovative presentation utilized for our OILBRUSHERS range: a container with a built-in brush suited to the technique making application much easier and quicker. The new STREAKINGBRUSHER range feature a unique applicator brush with longer bristles which facilitate tracing the long and narrow vertical lines of this particular weathering effect. This new applicator brush will definitely save you valuable modelling time with ease of application and clean up. The unique bottles take up less space on your workbench, and up to 70% less surface area of your workspace when compared to the original presentation of the Streaking line. Save time, space, and effort when applying painting and weathering effects with the new and innovative STREAKING BRUSHER.

Oil paint with fine brush applicator. Läs mer på MIG hemsida http://www.migjimenez.com/en/


Andra har köpt