Handla enkelt med delbetalning,
faktura eller kortbetalning
Allt du handlar i webshoppen
eller i butiken får du bonus på.
Nordens största hobbybutik.
Över 120000 st artiklar i lager
Standard frakt 29 kr
inom Sverige med DHL.
0
0
lagerONE SHOT PRIMER TRANSPA, Ammo MIG
 

Orsakar allvarlig ögon irritation. Skadlig vid förtäring. Irreterar huden.

Skadlig. Produkten är skadlig vid inandning, hudkontakt eller förtäring. Används också för produkter som ger allergi vid hudkontakt, som irriterar hud, ögon eller luftvägar eller ger narkosverkan.

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Frätande. Produkten ger frätskador på hud, matstrupe och ögon, eller andra allvarliga ögonskador. Används också för produkter som är korrosiva för metaller

Brandfarlig vätska och ånga.

Brandfarlig. Produkten är brandfarlig och kan brinna våldsamt vid antändning eller värmetillförsel. Vissa produkter utvecklar brandfarlig gas i kontakt med vatten eller självantänder i luft.

Miljöfarliga ämnen

Miljöfarlig. Produkten är giftig för vattenmiljön på kort eller lång sikt. Ska förvaras och användas så att produkten och avfallet inte skadar miljön.

Artikelnr AMIG2041

ONE SHOT PRIMER TRANSPA

64 kr
I lager - Fler än 7 st

Frakt
Standard frakt  (69 kr inom Sverige)

Self-leveling sandable primer solution in transparent color. 60 mL jar

Precision primer covers all surfaces in a single fine transparent layer while preserving the finest surface details. The transparent primer allows you to see the original materials and individual pieces once they have been primed. Formulated for all surface types water-soluble can be sanded high surface gripping power for resins and photo-etch details. Convenient flip top 60 mL jar.

Surface gripping power.
Fast drying can be sanded after 24 hours.
Self-levelling preserves fine details.
Totally transparent primer layer.
Ready for direct use, no need for dilution.
Drip system incorporated in the cap.
Non-toxic.

Läs mer på MIG hemsida http://www.migjimenez.com/en/


Andra har köpt