Handla enkelt med delbetalning,
faktura eller kortbetalning
Allt du handlar i webshoppen
eller i butiken får du bonus på.
Nordens största hobbybutik.
Över 120000 st artiklar i lager
Standard frakt 29 kr
inom Sverige med DHL.
0
0
lagerSTREAKING RUST EFFECTS, Ammo MIG
 

Orsakar allvarlig ögon irritation. Skadlig vid förtäring. Irreterar huden.

Skadlig. Produkten är skadlig vid inandning, hudkontakt eller förtäring. Används också för produkter som ger allergi vid hudkontakt, som irriterar hud, ögon eller luftvägar eller ger narkosverkan.

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Frätande. Produkten ger frätskador på hud, matstrupe och ögon, eller andra allvarliga ögonskador. Används också för produkter som är korrosiva för metaller

Brandfarlig vätska och ånga.

Brandfarlig. Produkten är brandfarlig och kan brinna våldsamt vid antändning eller värmetillförsel. Vissa produkter utvecklar brandfarlig gas i kontakt med vatten eller självantänder i luft.

Miljöfarliga ämnen

Miljöfarlig. Produkten är giftig för vattenmiljön på kort eller lång sikt. Ska förvaras och användas så att produkten och avfallet inte skadar miljön.

Artikelnr AMIG1204

STREAKING RUST EFFECTS

39 kr
I lager - Fler än 3 st

Frakt
Standard frakt  (69 kr inom Sverige)

Rust and corrosion streaks and stains are easily produced using this reddish-brown color. Also suitable for other effects such as add chromatic richness to any piece or surface. Apply lines from the upper part of plate and then fade with a clean brush moist with Enamel Thinner.

Läs mer på MIG hemsida http://www.migjimenez.com/en/


HOW TO USE AMMO ACRYLIC WASH

HOW TO USE AMMO ACRYLIC WASH

Andra har köpt