Handla enkelt med delbetalning,
faktura eller kortbetalning
Allt du handlar i webshoppen
eller i butiken får du bonus på.
Nordens största hobbybutik.
Över 120000 st artiklar i lager
Standard frakt 29 kr
inom Sverige med DHL.
0
0
lagerCRYSTAL LIGHT BLUE, Ammo MIG
 

Orsakar allvarlig ögon irritation. Skadlig vid förtäring. Irreterar huden.

Skadlig. Produkten är skadlig vid inandning, hudkontakt eller förtäring. Används också för produkter som ger allergi vid hudkontakt, som irriterar hud, ögon eller luftvägar eller ger narkosverkan.

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Frätande. Produkten ger frätskador på hud, matstrupe och ögon, eller andra allvarliga ögonskador. Används också för produkter som är korrosiva för metaller

Brandfarlig vätska och ånga.

Brandfarlig. Produkten är brandfarlig och kan brinna våldsamt vid antändning eller värmetillförsel. Vissa produkter utvecklar brandfarlig gas i kontakt med vatten eller självantänder i luft.

Miljöfarliga ämnen

Miljöfarlig. Produkten är giftig för vattenmiljön på kort eller lång sikt. Ska förvaras och användas så att produkten och avfallet inte skadar miljön.

Artikelnr AMIG0098

CRYSTAL LIGHT BLUE

28 kr
I lager - Fler än 5 st

Frakt
Standard frakt  (69 kr inom Sverige)

Special acrylic paint used to easily obtain the finish of a glass surface. This water-based paint is odorless and non-toxic. It can be applied directly from the jar but also on the airbrush thinned and easily cleaned with water. Its light blue color is perfect for painting lights and tint crystals, such as some canopies of modern aircrafts.

Acrylic waterbased product for crystal effects. 17mL jar. Läs mer på MIG hemsida http://www.migjimenez.com/en/


Andra har köpt