Handla enkelt med delbetalning,
faktura eller kortbetalning
Allt du handlar i webshoppen
eller i butiken får du bonus på.
Nordens största hobbybutik.
Över 120000 st artiklar i lager
Standard frakt 29 kr
inom Sverige med DHL.
0
0
lagerAFRIKAKORPS TANKER, Vallejo
 

Orsakar allvarlig ögon irritation. Skadlig vid förtäring. Irreterar huden.

Skadlig. Produkten är skadlig vid inandning, hudkontakt eller förtäring. Används också för produkter som ger allergi vid hudkontakt, som irriterar hud, ögon eller luftvägar eller ger narkosverkan.

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Frätande. Produkten ger frätskador på hud, matstrupe och ögon, eller andra allvarliga ögonskador. Används också för produkter som är korrosiva för metaller

Brandfarlig vätska och ånga.

Brandfarlig. Produkten är brandfarlig och kan brinna våldsamt vid antändning eller värmetillförsel. Vissa produkter utvecklar brandfarlig gas i kontakt med vatten eller självantänder i luft.

Miljöfarliga ämnen

Miljöfarlig. Produkten är giftig för vattenmiljön på kort eller lång sikt. Ska förvaras och användas så att produkten och avfallet inte skadar miljön.

Artikelnr VA4470336

AFRIKAKORPS TANKER

31 kr
I lager - Fler än 7 st

Frakt
Standard frakt  (69 kr inom Sverige)

Matt and opaque water-based acrylic colors, developed especially for brush-on use. Each color has been developed with the assistance of the Euromodelismo team of experts in order to offer the modeler a quick and practical system for painting the tank crews of World War II.

The color range has been chosen to simplify the painting process and includes all the shades needed for the uniforms of the German, American, British, Italian, French, Russian and Japanese crews, using the popular figure painting technique of base color, shadow and highlights. It is recommended to apply the colors on a previously primed surface; they dry rapidly and form a homogenous and self-leveling surface while preserving even the smallest detail of the model.

Panzer Aces performs extremely well on all supports and the adherence of the paint on resin, plastic, steel and white metal is extraordinary. Brushes and tools can be cleaned with water.


Panzer Aces is not flammable, and does not contain solvents.

Vid köp av enstaka färger, spray, limmer, landskap, räls och tidskrifter blir till skrymmande brev eller paket och vi behöver ta ut extra 20,00 vid leverans om ordersumman understiger 300,00


17ml flaskburk om inget annat anges


Andra har köpt