Handla enkelt med delbetalning,
faktura eller kortbetalning
Allt du handlar i webshoppen
eller i butiken får du bonus på.
Nordens största hobbybutik.
Över 120000 st artiklar i lager
Standard frakt 29 kr
inom Sverige med DHL.
0
0
lagerCHROME SPRAY, Revell
 

Orsakar allvarlig ögon irritation. Skadlig vid förtäring. Irreterar huden.

Skadlig. Produkten är skadlig vid inandning, hudkontakt eller förtäring. Används också för produkter som ger allergi vid hudkontakt, som irriterar hud, ögon eller luftvägar eller ger narkosverkan.

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Frätande. Produkten ger frätskador på hud, matstrupe och ögon, eller andra allvarliga ögonskador. Används också för produkter som är korrosiva för metaller

Brandfarlig vätska och ånga.

Brandfarlig. Produkten är brandfarlig och kan brinna våldsamt vid antändning eller värmetillförsel. Vissa produkter utvecklar brandfarlig gas i kontakt med vatten eller självantänder i luft.

Miljöfarliga ämnen

Miljöfarlig. Produkten är giftig för vattenmiljön på kort eller lång sikt. Ska förvaras och användas så att produkten och avfallet inte skadar miljön.

Artikelnr RE39628

CHROME SPRAY

349 kr
I lager

Frakt
Standard frakt  (69 kr inom Sverige)

Give your model the perfect finishing touch with Revell Chrome Spray. Easy-to-apply Chrome Spray lets you enhance all your models chrome parts with a high-quality sheen – for an even more realistic and detailed look. Revell Chrome Spray is a must for advanced model building hobbyists who set high standards for their finished models. The chrome finish effects are truly impressive.

Completely new chrome lacquer, which looks for its equal

High End quality, with which each model a completely special finish gets

Easy to use, by applying directly from the spray head

Andra har köpt