Handla enkelt med delbetalning,
faktura eller kortbetalning
Allt du handlar i webshoppen
eller i butiken får du bonus på.
Nordens största hobbybutik.
Över 120000 st artiklar i lager
Standard frakt 29 kr
inom Sverige med DHL.
0
0
lagerSet x8 Fluor Paints, Green stuff
 

Orsakar allvarlig ögon irritation. Skadlig vid förtäring. Irreterar huden.

Skadlig. Produkten är skadlig vid inandning, hudkontakt eller förtäring. Används också för produkter som ger allergi vid hudkontakt, som irriterar hud, ögon eller luftvägar eller ger narkosverkan.

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Frätande. Produkten ger frätskador på hud, matstrupe och ögon, eller andra allvarliga ögonskador. Används också för produkter som är korrosiva för metaller

Brandfarlig vätska och ånga.

Brandfarlig. Produkten är brandfarlig och kan brinna våldsamt vid antändning eller värmetillförsel. Vissa produkter utvecklar brandfarlig gas i kontakt med vatten eller självantänder i luft.

Miljöfarliga ämnen

Miljöfarlig. Produkten är giftig för vattenmiljön på kort eller lång sikt. Ska förvaras och användas så att produkten och avfallet inte skadar miljön.

Artikelnr 54368525ES

Set x8 Fluor Paints

239 kr

Frakt
Standard frakt  (69 kr inom Sverige)

Färgset

Set 8x Fluor Paints

These opaque and fluorescent acrylic paints will make your miniatures and dioramas have very bright colors. They are characterized by their intense brightness, reaching the maximum brightness on the white paint.

In addition, they react and shine under ultraviolet / black light, offering an infinity of creative possibilities.

No toxic. Valid for brush and airbrush.

Content: 8 bottles of 17 ml each one.

1x Fluor Lima
1x Fluor Yellow
1x Fluor Yellorange
1x Fluor Orange
1x Fluor Red
1x Fluor Rosa
1x Fluor Violet
1x Fluor Blue

Andra har köpt