Handla enkelt med delbetalning,
faktura eller kortbetalning
Allt du handlar i webshoppen
eller i butiken får du bonus på.
Nordens största hobbybutik.
Över 120000 st artiklar i lager
Standard frakt 29 kr
inom Sverige med DHL.
0
0
lagerAMMO Brush Arsenal, Ammo MIG
 

Orsakar allvarlig ögon irritation. Skadlig vid förtäring. Irreterar huden.

Skadlig. Produkten är skadlig vid inandning, hudkontakt eller förtäring. Används också för produkter som ger allergi vid hudkontakt, som irriterar hud, ögon eller luftvägar eller ger narkosverkan.

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Frätande. Produkten ger frätskador på hud, matstrupe och ögon, eller andra allvarliga ögonskador. Används också för produkter som är korrosiva för metaller

Brandfarlig vätska och ånga.

Brandfarlig. Produkten är brandfarlig och kan brinna våldsamt vid antändning eller värmetillförsel. Vissa produkter utvecklar brandfarlig gas i kontakt med vatten eller självantänder i luft.

Miljöfarliga ämnen

Miljöfarlig. Produkten är giftig för vattenmiljön på kort eller lång sikt. Ska förvaras och användas så att produkten och avfallet inte skadar miljön.

Artikelnr AMIG8580

AMMO Brush Arsenal

310 kr

Frakt
Standard frakt  (69 kr inom Sverige)

AMMO Brush Arsenal - Brush Organization & Protective Storage

With the convenience of the new AMMO Brush Arsenal, you can have and transport your favourite brushes in an organized manor while maintaining perfect condition.

Made of high-quality materials this case will protect and help you properly care for your brushes. It will also be very useful in your outings to attend workshops and competitions or those who do not have a fixed work site. The case has 17 spaces each with rubber used to hold each brush securely in place and keep the hairs from being damaged. In addition, this Brush Case includes seventeen brushes from AMMOs Synthetic Brush range made of high-quality fibres that are safe to use with solvent based products. This versatility allows you to use this full range of brushes to apply any type of paint, including acrylics enamels or oil colours.

Brushes included:

A.MIG-8585 8 Synthetic Saw Brush
A.MIG-8590 3/0 Synthetic Liner Brush
A.MIG-8591 1 Synthetic Liner Brush
A.MIG-8595 4 Synthetic Filbert Brush
A.MIG-8596 6 Synthetic Filbert Brush
A.MIG-8607 6 Synthetic Angle Brush
A.MIG-8610 5/0 Synthetic Round Brush
A.MIG-8611 3/0 Synthetic Roound Brush
A.MIG-8612 2/0 Synthetic Round Brush
A.MIG-8613 1 Synthetic Round Brush
A.MIG-8614 2 Synthetic Round Brush
A.MIG-8615 4 Synthetic Round Brush
A.MIG-8616 6 Synthetic Round Brush
A.MIG-8617 10 Synthetic Round Brush
A.MIG-8619 1 Synthetic Flat Brush
A.MIG-8620 4 Synthetic Flat Brush
A.MIG-8621 6 Synthetic Flat Brush

Vid köp av enstaka färger, spray, limmer, landskap, räls och tidskrifter blir till skrymmande brev eller paket och vi behöver ta ut extra 20,00 vid leverans om ordersumman understiger 300,00


High quality paint for Brushes and Airbrush. 17mL jar. Läs mer på MIG hemsida http://www.migjimenez.com/en/