Handla enkelt med delbetalning,
faktura eller kortbetalning
Allt du handlar i webshoppen
eller i butiken får du bonus på.
Nordens största hobbybutik.
Över 120000 st artiklar i lager
Standard frakt 29 kr
inom Sverige med DHL.
0
0
lagerCHROME SHEETS 280x195 mm , Ammo MIG
 

Orsakar allvarlig ögon irritation. Skadlig vid förtäring. Irreterar huden.

Skadlig. Produkten är skadlig vid inandning, hudkontakt eller förtäring. Används också för produkter som ger allergi vid hudkontakt, som irriterar hud, ögon eller luftvägar eller ger narkosverkan.

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Frätande. Produkten ger frätskador på hud, matstrupe och ögon, eller andra allvarliga ögonskador. Används också för produkter som är korrosiva för metaller

Brandfarlig vätska och ånga.

Brandfarlig. Produkten är brandfarlig och kan brinna våldsamt vid antändning eller värmetillförsel. Vissa produkter utvecklar brandfarlig gas i kontakt med vatten eller självantänder i luft.

Miljöfarliga ämnen

Miljöfarlig. Produkten är giftig för vattenmiljön på kort eller lång sikt. Ska förvaras och användas så att produkten och avfallet inte skadar miljön.

Artikelnr AMIG8248

CHROME SHEETS 280x195 mm

85 kr

Frakt
Standard frakt  (69 kr inom Sverige)

CHROME SHEETS 280x195 mm

Self- adhesive chrome sheets for simulate aluminium finishes.

5 Sheets Size: 280x195 mm

Self- Adhesive Chrome Sheets. Very easy to use, simply unroll the tape and cut a piece of the required size. Clean the surface thoroughly with alcohol, remove the white protective paper and fix the Adhesive Chrome Sheet in the chosen location. To adapt it to the surface, press with a cotton swab or rubber brush until the sheet conforms perfectly to the details underneath. Never use metal tools for this purpose to avoid damaging the sheet, take special care to remove any air bubbles that remain trapped under the surface. You can cut the leftover sheet with a sharp fine-tipped blade.

You can apply any type of paint over the chrome sheet, as well as use any type of weathering product.


Vid köp av enstaka färger, spray, limmer, landskap, räls och tidskrifter blir till skrymmande brev eller paket och vi behöver ta ut extra 20,00 vid leverans om ordersumman understiger 300,00


Enamel type wash for modelling.
35 ml Jars. Läs mer på MIG hemsida http://www.migjimenez.com/en/