Handla enkelt med delbetalning,
faktura eller kortbetalning
Allt du handlar i webshoppen
eller i butiken får du bonus på.
Nordens största hobbybutik.
Över 120000 st artiklar i lager
Standard frakt 29 kr
inom Sverige med DHL.
0
0
lager1/35 Nashorn Heavy Tank D, Tamiya
 

Orsakar allvarlig ögon irritation. Skadlig vid förtäring. Irreterar huden.

Skadlig. Produkten är skadlig vid inandning, hudkontakt eller förtäring. Används också för produkter som ger allergi vid hudkontakt, som irriterar hud, ögon eller luftvägar eller ger narkosverkan.

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Frätande. Produkten ger frätskador på hud, matstrupe och ögon, eller andra allvarliga ögonskador. Används också för produkter som är korrosiva för metaller

Brandfarlig vätska och ånga.

Brandfarlig. Produkten är brandfarlig och kan brinna våldsamt vid antändning eller värmetillförsel. Vissa produkter utvecklar brandfarlig gas i kontakt med vatten eller självantänder i luft.

Miljöfarliga ämnen

Miljöfarlig. Produkten är giftig för vattenmiljön på kort eller lång sikt. Ska förvaras och användas så att produkten och avfallet inte skadar miljön.

Artikelnr TAM35335

1/35 Nashorn Heavy Tank D

659 kr
I lager

Frakt
Standard frakt  (69 kr inom Sverige)

1/35 Scale Military Miniature

This is a highly detailed model of the WWII German tank destroyer Nashorn. The full size vehicle featured an 8.8cm gun also known as a PAK 43 and it was fitted to the upper surface of a light turret less chassis. Even though the vehicle was lightly armored, the PAK43 weapon was capable of penetrating 190mm of armor at 1,000 meters. The Nashorn saw action with German heavy antitank battalions fighting Soviet and Allied forces during much of the conflict. Due to its relatively low cost and superior mobility compared to heavier tanks it remained in production until the end of the WWII war.

Andra har köpt