Handla enkelt med delbetalning,
faktura eller kortbetalning
Allt du handlar i webshoppen
eller i butiken får du bonus på.
Nordens största hobbybutik.
Över 120000 st artiklar i lager
Standard frakt 29 kr
inom Sverige med DHL.
0
0
lagerFärgset US ARMY AIR CORPS, Vallejo
 

Orsakar allvarlig ögon irritation. Skadlig vid förtäring. Irreterar huden.

Skadlig. Produkten är skadlig vid inandning, hudkontakt eller förtäring. Används också för produkter som ger allergi vid hudkontakt, som irriterar hud, ögon eller luftvägar eller ger narkosverkan.

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Frätande. Produkten ger frätskador på hud, matstrupe och ögon, eller andra allvarliga ögonskador. Används också för produkter som är korrosiva för metaller

Brandfarlig vätska och ånga.

Brandfarlig. Produkten är brandfarlig och kan brinna våldsamt vid antändning eller värmetillförsel. Vissa produkter utvecklar brandfarlig gas i kontakt med vatten eller självantänder i luft.

Miljöfarliga ämnen

Miljöfarlig. Produkten är giftig för vattenmiljön på kort eller lång sikt. Ska förvaras och användas så att produkten och avfallet inte skadar miljön.

Artikelnr VA4471183

Färgset US ARMY AIR CORPS

249 kr

Frakt
Standard frakt  (69 kr inom Sverige)

Färgset

US Army Air Corps Mediterranean Theater Operations (MTO) WWII

Set with Model Air colors developed for painting the camouflage patterns of most of the US ARMY AIR CORPS aircraft deployed in the Mediterranean Theater of Operations (MTO) during WWII.

Content:
8 x 17 ml./0.57 fl.oz. Model Air

71.316 N.41 Dark Olive Drab
71.051 Neutral Gray
71.108 UK Azure Blue
71.137 US Light Green
71.031 Middlestone
71.140 US Desert Sand
71.139 US Field Drab
71.107 US Interior Yellow


17ml flaskburk om inget annat anges