Handla enkelt med delbetalning,
faktura eller kortbetalning
Allt du handlar i webshoppen
eller i butiken får du bonus på.
Nordens största hobbybutik.
Över 120000 st artiklar i lager
Standard frakt 29 kr
inom Sverige med DHL.
0
0
lagerTITANS primer MAGI PURPLE, Ammo MIG
 

Orsakar allvarlig ögon irritation. Skadlig vid förtäring. Irreterar huden.

Skadlig. Produkten är skadlig vid inandning, hudkontakt eller förtäring. Används också för produkter som ger allergi vid hudkontakt, som irriterar hud, ögon eller luftvägar eller ger narkosverkan.

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Frätande. Produkten ger frätskador på hud, matstrupe och ögon, eller andra allvarliga ögonskador. Används också för produkter som är korrosiva för metaller

Brandfarlig vätska och ånga.

Brandfarlig. Produkten är brandfarlig och kan brinna våldsamt vid antändning eller värmetillförsel. Vissa produkter utvecklar brandfarlig gas i kontakt med vatten eller självantänder i luft.

Miljöfarliga ämnen

Miljöfarlig. Produkten är giftig för vattenmiljön på kort eller lång sikt. Ska förvaras och användas så att produkten och avfallet inte skadar miljön.

Artikelnr TTH107

TITANS primer MAGI PURPLE

125 kr
I lager - Fler än 5 st

Frakt
Standard frakt  (69 kr inom Sverige)

TITANS HOBBY: MAGIC PURPLE MATT PRIMER
Spray Can 400 mL for plastic, metal and resin

State-of-the-art spray primer system made from the best materials and pigments to provide a completely smooth and durable surface on metal, plastic, and resin surfaces. Any type of paint including acrylics, lacquers, or enamels can be applied by brush and airbrush over this primer. Thanks to its perfect finish and the variety of shades available, this primer can also be used as base colour.

The spray can features an ergonomic nozzle that provides complete control when spraying, allowing you to lay down a very thin layer without loss of detail.

Acrylic product, opaque (except for the metallic colours), dries to the touch in 15 minutes and completely in 45 minutes. Shake well for 30 seconds before using. Spray in thin layers at a distance of 6 to 8 inches or 15 to 20 cm from the surface.

Läs mer på MIG hemsida http://www.migjimenez.com/en/