Handla enkelt med delbetalning,
faktura eller kortbetalning
Allt du handlar i webshoppen
eller i butiken får du bonus på.
Nordens största hobbybutik.
Över 120000 st artiklar i lager
Standard frakt 29 kr
inom Sverige med DHL.
0
0
lagerPOLISHING SANDING STICKS, Ammo MIG
 

Orsakar allvarlig ögon irritation. Skadlig vid förtäring. Irreterar huden.

Skadlig. Produkten är skadlig vid inandning, hudkontakt eller förtäring. Används också för produkter som ger allergi vid hudkontakt, som irriterar hud, ögon eller luftvägar eller ger narkosverkan.

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Frätande. Produkten ger frätskador på hud, matstrupe och ögon, eller andra allvarliga ögonskador. Används också för produkter som är korrosiva för metaller

Brandfarlig vätska och ånga.

Brandfarlig. Produkten är brandfarlig och kan brinna våldsamt vid antändning eller värmetillförsel. Vissa produkter utvecklar brandfarlig gas i kontakt med vatten eller självantänder i luft.

Miljöfarliga ämnen

Miljöfarlig. Produkten är giftig för vattenmiljön på kort eller lång sikt. Ska förvaras och användas så att produkten och avfallet inte skadar miljön.

Artikelnr AMIG8566

POLISHING SANDING STICKS

21 kr
I lager - Fler än 10 st

Frakt
Standard frakt  (69 kr inom Sverige)

The 400 grit can be used to remove mould seams, scratches, traces of glue, putty, and other defects. With the 4000, you will be able to polish the surface. This side is especially useful for polishing clear plastic parts, removing the glossy finish from decals, or polishing previously painted surfaces. The flexibility of the material easily conforms to any shape including rounded surfaces. Can be used on a full range of materials including resin, metal, wood and, of course plastic. It can be used both dry and moistened with water.

Läs mer på MIG hemsida http://www.migjimenez.com/en/


Andra har köpt