Handla enkelt med delbetalning,
faktura eller kortbetalning
Allt du handlar i webshoppen
eller i butiken får du bonus på.
Nordens största hobbybutik.
Över 120000 st artiklar i lager
Standard frakt 29 kr
inom Sverige med DHL.
0
0
lagerANTI-SLIP PASTE black, Ammo MIG
 

Orsakar allvarlig ögon irritation. Skadlig vid förtäring. Irreterar huden.

Skadlig. Produkten är skadlig vid inandning, hudkontakt eller förtäring. Används också för produkter som ger allergi vid hudkontakt, som irriterar hud, ögon eller luftvägar eller ger narkosverkan.

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Frätande. Produkten ger frätskador på hud, matstrupe och ögon, eller andra allvarliga ögonskador. Används också för produkter som är korrosiva för metaller

Brandfarlig vätska och ånga.

Brandfarlig. Produkten är brandfarlig och kan brinna våldsamt vid antändning eller värmetillförsel. Vissa produkter utvecklar brandfarlig gas i kontakt med vatten eller självantänder i luft.

Miljöfarliga ämnen

Miljöfarlig. Produkten är giftig för vattenmiljön på kort eller lång sikt. Ska förvaras och användas så att produkten och avfallet inte skadar miljön.

Artikelnr AMIG2034

ANTI-SLIP PASTE black

52 kr
I lager - Fler än 3 st

Frakt
Standard frakt  (69 kr inom Sverige)

ANTI-SLIP PASTE - BLACK COLOR FOR 1/72 & 1/48
High quality acrylic product to realistically represent non-slip surfaces in 1/48 and 1/72 scale and is particularly useful for aircraft as well as other rough textures on any type of surface including rust effects on 1/35 and larger scales.

This product has the correct colour to accurately represent the gritty surface used on the areas where the crew steps on to avoid slipping. Apply directly from the container and spread the paste with a brush. For optimal results apply two layers the second layer perpendicularly to the first in order to obtain a perfectly uniform texture. This product easily adapts to your needs to create different textures by tapping the surface with a brush a sponge by adding water or by building up the effect in several layers. After drying for 24 hours this texture remains securely attached to any surface.

Läs mer på MIG hemsida http://www.migjimenez.com/en/


Andra har köpt