Handla enkelt med delbetalning,
faktura eller kortbetalning
Allt du handlar i webshoppen
eller i butiken får du bonus på.
Nordens största hobbybutik.
Över 120000 st artiklar i lager
Standard frakt 29 kr
inom Sverige med DHL.
0
0
lagerDARK GREEN SHADER, Ammo MIG
 

Orsakar allvarlig ögon irritation. Skadlig vid förtäring. Irreterar huden.

Skadlig. Produkten är skadlig vid inandning, hudkontakt eller förtäring. Används också för produkter som ger allergi vid hudkontakt, som irriterar hud, ögon eller luftvägar eller ger narkosverkan.

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Frätande. Produkten ger frätskador på hud, matstrupe och ögon, eller andra allvarliga ögonskador. Används också för produkter som är korrosiva för metaller

Brandfarlig vätska och ånga.

Brandfarlig. Produkten är brandfarlig och kan brinna våldsamt vid antändning eller värmetillförsel. Vissa produkter utvecklar brandfarlig gas i kontakt med vatten eller självantänder i luft.

Miljöfarliga ämnen

Miljöfarlig. Produkten är giftig för vattenmiljön på kort eller lång sikt. Ska förvaras och användas så att produkten och avfallet inte skadar miljön.

Artikelnr AMIG0866

DARK GREEN SHADER

24 kr
I lager - Fler än 10 st

Frakt
Standard frakt  (69 kr inom Sverige)

The AMMO SHADERS are a new type of product designed to create a variety of effects on all types of models in a simple and fast way. The transparent and ultra-fine paint allows all skill level of modelers to apply stunningly realistic effects that seemed impossible before.

From fading effects to wear and tear shadows and highlights altering the colours to different hues this new range can even be applied to effect base colours like a filter. The SHADERS range give your model a dynamic and interesting finish in just minutes making these colours perfect for modellers new to the hobby. The all new characteristics allow modelers to create effects that until now could only be achieved using more complex techniques such as glazes washes or filters.

More experienced modellers enjoy the convenience of applying advanced and complex effects with finesse and ease. The new SHADERS are not just another paint but a new way of applying professional effects quickly and easily.Create effects with light and volume
Quickly change the tone of any colour combination
Easily add dirt effects and emphasize panel lines
New product for quick effects
Doesnt need to be diluted. Non toxic
Airbrush application with simple water clean up
Correct or clean within several hour working time
Unique formula with super fine pigment

Vid köp av enstaka färger, spray, limmer, landskap, räls och tidskrifter blir till skrymmande brev eller paket och vi behöver ta ut extra 20,00 vid leverans om ordersumman understiger 300,00


Enamel type wash for modelling.
35 ml Jars. Läs mer på MIG hemsida http://www.migjimenez.com/en/


Andra har köpt