Handla enkelt med delbetalning,
faktura eller kortbetalning
Allt du handlar i webshoppen
eller i butiken får du bonus på.
Nordens största hobbybutik.
Över 120000 st artiklar i lager
Standard frakt 29 kr
inom Sverige med DHL.
0
0
lagerAKRYL WASH Ochre Wash, Ammo MIG
 

Orsakar allvarlig ögon irritation. Skadlig vid förtäring. Irreterar huden.

Skadlig. Produkten är skadlig vid inandning, hudkontakt eller förtäring. Används också för produkter som ger allergi vid hudkontakt, som irriterar hud, ögon eller luftvägar eller ger narkosverkan.

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Frätande. Produkten ger frätskador på hud, matstrupe och ögon, eller andra allvarliga ögonskador. Används också för produkter som är korrosiva för metaller

Brandfarlig vätska och ånga.

Brandfarlig. Produkten är brandfarlig och kan brinna våldsamt vid antändning eller värmetillförsel. Vissa produkter utvecklar brandfarlig gas i kontakt med vatten eller självantänder i luft.

Miljöfarliga ämnen

Miljöfarlig. Produkten är giftig för vattenmiljön på kort eller lång sikt. Ska förvaras och användas så att produkten och avfallet inte skadar miljön.

Artikelnr AMIG0712

AKRYL WASH Ochre Wash

26 kr
I lager - Fler än 3 st

Frakt
Standard frakt  (69 kr inom Sverige)

ACRYLIC WASH Ochre Wash

Washes are one of the oldest and most essential modelling techniques used by all modellers on subjects and dioramas of all types and themes.

AMMO by Mig Jimenez washes are developed with two different formulations to include both enamel type and acrylic type. Each type features different qualities to adapt to the variety of needs of our models and the preferences of each modeler demand. Both offer excellent results and are very easy to apply.

The advantage of the acrylic wash is that it has no toxicity or odour so using it at home or near your family is not a problem, and it dries faster than the enamel wash which allows you to finish the process in a shorter amount of valued time.

The acrylic wash comes in a bottle with a dosing cap that allows you to place a few drops on a palette or container for later use. Although the capacity of the bottle is 15 mL, the dispenser allows you to save product and work with more precision.
These new washes come in a wide range of colors so you can have all the options for your projects. The acrylic filters can be diluted and cleaned with water or Acrylic Thinner A.MIG-2000.

Vid köp av enstaka färger, spray, limmer, landskap, räls och tidskrifter blir till skrymmande brev eller paket och vi behöver ta ut extra 20,00 vid leverans om ordersumman understiger 300,00


Enamel type wash for modelling.
35 ml Jars. Läs mer på MIG hemsida http://www.migjimenez.com/en/


Andra har köpt