Handla enkelt med delbetalning,
faktura eller kortbetalning
Allt du handlar i webshoppen
eller i butiken får du bonus på.
Nordens största hobbybutik.
Över 120000 st artiklar i lager
Standard frakt 29 kr
inom Sverige med DHL.
0
0
lagerLED LIGHT FOR MFC RED, Tamiya
 

Orsakar allvarlig ögon irritation. Skadlig vid förtäring. Irreterar huden.

Skadlig. Produkten är skadlig vid inandning, hudkontakt eller förtäring. Används också för produkter som ger allergi vid hudkontakt, som irriterar hud, ögon eller luftvägar eller ger narkosverkan.

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Frätande. Produkten ger frätskador på hud, matstrupe och ögon, eller andra allvarliga ögonskador. Används också för produkter som är korrosiva för metaller

Brandfarlig vätska och ånga.

Brandfarlig. Produkten är brandfarlig och kan brinna våldsamt vid antändning eller värmetillförsel. Vissa produkter utvecklar brandfarlig gas i kontakt med vatten eller självantänder i luft.

Miljöfarliga ämnen

Miljöfarlig. Produkten är giftig för vattenmiljön på kort eller lång sikt. Ska förvaras och användas så att produkten och avfallet inte skadar miljön.

Artikelnr TAM56549

LED LIGHT FOR MFC RED

149 kr

Frakt
Standard frakt  (69 kr inom Sverige)

LED LIGHT FOR MFC Φ3 / RED / 1.100MM

Tamiya is delighted to announce the release of these LED products which will allow you to light up longer truck models. They are of course compatible with Tamiyas famous and super-realistic Multi-Function Control units MFC-01 and MFC-03. LEDs come ready to use with easy-use connectors and tag stickers included.

Item 56549 Contents/Information
• 1.100mm 3mm Red LED Cable x1
• Features two 3mm diameter red LEDs for use as brake lamps.