Handla enkelt med delbetalning,
faktura eller kortbetalning
Allt du handlar i webshoppen
eller i butiken får du bonus på.
Nordens största hobbybutik.
Över 120000 st artiklar i lager
Standard frakt 29 kr
inom Sverige med DHL.
0
0
lager1/35 M60A1 U.S .ARMY, Ammo MIG
 

Orsakar allvarlig ögon irritation. Skadlig vid förtäring. Irreterar huden.

Skadlig. Produkten är skadlig vid inandning, hudkontakt eller förtäring. Används också för produkter som ger allergi vid hudkontakt, som irriterar hud, ögon eller luftvägar eller ger narkosverkan.

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Frätande. Produkten ger frätskador på hud, matstrupe och ögon, eller andra allvarliga ögonskador. Används också för produkter som är korrosiva för metaller

Brandfarlig vätska och ånga.

Brandfarlig. Produkten är brandfarlig och kan brinna våldsamt vid antändning eller värmetillförsel. Vissa produkter utvecklar brandfarlig gas i kontakt med vatten eller självantänder i luft.

Miljöfarliga ämnen

Miljöfarlig. Produkten är giftig för vattenmiljön på kort eller lång sikt. Ska förvaras och användas så att produkten och avfallet inte skadar miljön.

Artikelnr TAKO2132

1/35 M60A1 U.S .ARMY

485 kr

Frakt
Standard frakt  (69 kr inom Sverige)

1/35 M60A1 U.S .ARMY MAIN BATTLE TANK

Reference: TAKO2132

Plastic model kit scale 1/35.

Evolving from the M48 through the M60, the M60A1 Patton tank was produced from 1962 through 1980. This newer variant featured a redesigned wedge-shaped turret with improved ballistic protection and a new mounting for the 105mm M68 main gun (modified from the excellent British L7 with a vertical sliding breech block), which could fire HE, Frag, AP, and HEAT rounds. Additional armament consisted of a coaxially mounted 7.62 mm M73 machine gun and a 12.7 mm M85 machine gun mounted in the commander’s cupola. Further improvements consisted of increased armor thickness on the glacis and hull sides as well as the installation of shock absorbers at the first two and last roadwheel stations. Powered by the improved 643 hp Continental AVDS-1790-2A V-12 twin turbo diesel engine coupled to the Allison CD-850-6A powershift cross-drive transmission, the tank weighed 58 tons and was served by a crew of four -- commander, gunner, loader, and driver. This vehicle became the main battle tank fielded by the US Armed forces through the 1960’s into the early 1970’s and was also exported to serve in the armed forces of Argentina, Austria, Ethiopia, Italy, Jordan, Iran, Israel, Morocco, Sudan and Turkey.

Byggsatser