Handla enkelt med delbetalning,
faktura eller kortbetalning
Allt du handlar i webshoppen
eller i butiken får du bonus på.
Nordens största hobbybutik.
Över 120000 st artiklar i lager
Standard frakt 29 kr
inom Sverige med DHL.
0
0
lagerPANZER DIV WWII 1:35, Ammo MIG
 

Orsakar allvarlig ögon irritation. Skadlig vid förtäring. Irreterar huden.

Skadlig. Produkten är skadlig vid inandning, hudkontakt eller förtäring. Används också för produkter som ger allergi vid hudkontakt, som irriterar hud, ögon eller luftvägar eller ger narkosverkan.

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Frätande. Produkten ger frätskador på hud, matstrupe och ögon, eller andra allvarliga ögonskador. Används också för produkter som är korrosiva för metaller

Brandfarlig vätska och ånga.

Brandfarlig. Produkten är brandfarlig och kan brinna våldsamt vid antändning eller värmetillförsel. Vissa produkter utvecklar brandfarlig gas i kontakt med vatten eller självantänder i luft.

Miljöfarliga ämnen

Miljöfarlig. Produkten är giftig för vattenmiljön på kort eller lång sikt. Ska förvaras och användas så att produkten och avfallet inte skadar miljön.

Artikelnr AMIG8061

PANZER DIV WWII 1:35

125 kr

Frakt
Standard frakt  (69 kr inom Sverige)

This set of decals accurately includes all of the symbols and tactical markings used by German panzer divisions during World War II. With this set you will be able to place the correct symbols and tactical markings on your models of any German armoured or panzer division vehicle in 1/35th scale.

These decals are of the highest printing quality and definition available, each marking is designed for maximum historical accuracy. For proper placement, we recommend using the special products Ultra Decal Set & Ultra Decal Fix (A.MIG-2029 and A.MIG-2030) for the best possible results.

Byggsatser


Andra har köpt