Handla enkelt med delbetalning,
faktura eller kortbetalning
Allt du handlar i webshoppen
eller i butiken får du bonus på.
Nordens största hobbybutik.
Över 120000 st artiklar i lager
Standard frakt 29 kr
inom Sverige med DHL.
0
0
lager1/48 ELEFANT, Tamiya
 

Orsakar allvarlig ögon irritation. Skadlig vid förtäring. Irreterar huden.

Skadlig. Produkten är skadlig vid inandning, hudkontakt eller förtäring. Används också för produkter som ger allergi vid hudkontakt, som irriterar hud, ögon eller luftvägar eller ger narkosverkan.

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Frätande. Produkten ger frätskador på hud, matstrupe och ögon, eller andra allvarliga ögonskador. Används också för produkter som är korrosiva för metaller

Brandfarlig vätska och ånga.

Brandfarlig. Produkten är brandfarlig och kan brinna våldsamt vid antändning eller värmetillförsel. Vissa produkter utvecklar brandfarlig gas i kontakt med vatten eller självantänder i luft.

Miljöfarliga ämnen

Miljöfarlig. Produkten är giftig för vattenmiljön på kort eller lång sikt. Ska förvaras och användas så att produkten och avfallet inte skadar miljön.

Artikelnr TAM32589

1/48 ELEFANT

279 kr
I lager

Frakt
Standard frakt  (69 kr inom Sverige)

Product: 1:48 Jagdpanzer Elefant

This is a 1/48 scale assembly model of the German Heavy Tank Destroyer Elephant. The newly tooled 1/48 Elefant has extensive detail, even at this smaller scale thanks to the extensive research conducted by Tamiyas designers to make the 1/35 scale rendition.

The development of the full-size Elefant is an interesting case study in weapons development. Its chassis was developed by Porsche in the design competition for the Tiger I but while Porsche was sure enough of its success to ready 100 examples of the chassis before the end of the competition the design was not chosen. The "left over" chassis were turned into the Elefant on the orders of Hitler in 1942 - some 90 examples were built by May 1943. With armor plates up to 200mm thick and a powerful long-caliber 8.8cm gun it was a formidable piece of equipment and served German troops until the end of WWII.

Andra har köpt