Handla enkelt med delbetalning,
faktura eller kortbetalning
Allt du handlar i webshoppen
eller i butiken får du bonus på.
Nordens största hobbybutik.
Över 120000 st artiklar i lager
Standard frakt 29 kr
inom Sverige med DHL.
0
0
lager1/48 Tiger I late, Tamiya
 

Orsakar allvarlig ögon irritation. Skadlig vid förtäring. Irreterar huden.

Skadlig. Produkten är skadlig vid inandning, hudkontakt eller förtäring. Används också för produkter som ger allergi vid hudkontakt, som irriterar hud, ögon eller luftvägar eller ger narkosverkan.

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Frätande. Produkten ger frätskador på hud, matstrupe och ögon, eller andra allvarliga ögonskador. Används också för produkter som är korrosiva för metaller

Brandfarlig vätska och ånga.

Brandfarlig. Produkten är brandfarlig och kan brinna våldsamt vid antändning eller värmetillförsel. Vissa produkter utvecklar brandfarlig gas i kontakt med vatten eller självantänder i luft.

Miljöfarliga ämnen

Miljöfarlig. Produkten är giftig för vattenmiljön på kort eller lång sikt. Ska förvaras och användas så att produkten och avfallet inte skadar miljön.

Artikelnr TAM32575

1/48 Tiger I late

279 kr
I lager

Frakt
Standard frakt  (69 kr inom Sverige)

1/48 Scale Military Miniatures

German Tiger I Late Production

Description

The German Tiger I Tank featured a powerful 88mm gun as well as excellent armor and was the greatest opponent to Allied forces during WWII. The late production version incorporated large steel road wheels with built-in rubber rings and an overhauled turret with periscope in front of the loaders hatch the commanders viewport replaced by seven individual periscopes and ventilators moved to the center for improved efficiency.
Tamiya now brings this iconic kit previously only available in 1/35 scale to the 1/48 Military Miniature Collection series line-up.

Andra har köpt