Handla enkelt med delbetalning,
faktura eller kortbetalning
Allt du handlar i webshoppen
eller i butiken får du bonus på.
Nordens största hobbybutik.
Över 120000 st artiklar i lager
Standard frakt 29 kr
inom Sverige med DHL.
0
0
lagerStrömbrytare, Green stuff
 

Orsakar allvarlig ögon irritation. Skadlig vid förtäring. Irreterar huden.

Skadlig. Produkten är skadlig vid inandning, hudkontakt eller förtäring. Används också för produkter som ger allergi vid hudkontakt, som irriterar hud, ögon eller luftvägar eller ger narkosverkan.

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Frätande. Produkten ger frätskador på hud, matstrupe och ögon, eller andra allvarliga ögonskador. Används också för produkter som är korrosiva för metaller

Brandfarlig vätska och ånga.

Brandfarlig. Produkten är brandfarlig och kan brinna våldsamt vid antändning eller värmetillförsel. Vissa produkter utvecklar brandfarlig gas i kontakt med vatten eller självantänder i luft.

Miljöfarliga ämnen

Miljöfarlig. Produkten är giftig för vattenmiljön på kort eller lång sikt. Ska förvaras och användas så att produkten och avfallet inte skadar miljön.

Artikelnr 46516608ES

Strömbrytare

69 kr
I lager

Frakt
Standard frakt  (69 kr inom Sverige)

Barrel Jack Power Switch

A barrel jack power switch is a type of switch that is commonly used to power modeling equipment such as LED lights, hobby lamps, and other devices. It is called a barrel jack because it consists of a cylindrical barrel that plugs into a corresponding jack, and it is typically used to connect an external power supply to any device. This switch is useful because it allows the user to quickly and easily turn the device on and off, without having to unplug the power supply from the wall outlet. Compatible with the Hobby Arch LED lamp available on our website.

Contains: 1x cable with switch and Barrel jack connectors for 12-24V (2A)

Dimensions:

Switch: 2 wide / 6,1 long / 1,6 high

Connectors: 5.5 x 2.1mm / 5.5 x 2.5mm