Handla enkelt med delbetalning,
faktura eller kortbetalning
Allt du handlar i webshoppen
eller i butiken får du bonus på.
Nordens största hobbybutik.
Över 120000 st artiklar i lager
Standard frakt 29 kr
inom Sverige med DHL.
0
0
lagerCarving Foam 4mm A5, Green stuff
 

Orsakar allvarlig ögon irritation. Skadlig vid förtäring. Irreterar huden.

Skadlig. Produkten är skadlig vid inandning, hudkontakt eller förtäring. Används också för produkter som ger allergi vid hudkontakt, som irriterar hud, ögon eller luftvägar eller ger narkosverkan.

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Frätande. Produkten ger frätskador på hud, matstrupe och ögon, eller andra allvarliga ögonskador. Används också för produkter som är korrosiva för metaller

Brandfarlig vätska och ånga.

Brandfarlig. Produkten är brandfarlig och kan brinna våldsamt vid antändning eller värmetillförsel. Vissa produkter utvecklar brandfarlig gas i kontakt med vatten eller självantänder i luft.

Miljöfarliga ämnen

Miljöfarlig. Produkten är giftig för vattenmiljön på kort eller lång sikt. Ska förvaras och användas så att produkten och avfallet inte skadar miljön.

Artikelnr 46506012ES

Carving Foam 4mm A5

49 kr

Frakt
Standard frakt  (69 kr inom Sverige)

Phenolic Carving Foam 4mm - A5 size

This is a rigid phenolic foam 10pcf density (or 160 kg/㎥) specifically designed for 3D design, sculpting, and model making. This low-memory foam can be easily cut with a knife or saw, and textured and carved in great detail by simply pressing any object on the surface creating any types of structures such as buildings walls pavements etc...
Thanks to its excellent chemical resistance it can be glued with PVA glue, Tuft glue, Glue Gun, and cyanoacrylate glues. It can be painted with any type of paint, water-based or solvent-based.
The tiny granules of the foam itself can be sealed with a coat of diluted white glue, or simply with a coat of primer.

WARNINGS:

- Hotwire cutting tools does not work with phenolic foams because it is heat resistant up to 300ºF (or 150ºC).
- After cutting any phenolic foam, it is important to clean all metal tools to prevent corrosion in long term.
- Due to the complexity of the lamination process of this material, and despite the fact that we have tried to adjust it as much as possible, the thickness may not be exact, having variations of 0-1mm.

Andra har köpt