Handla enkelt med delbetalning,
faktura eller kortbetalning
Allt du handlar i webshoppen
eller i butiken får du bonus på.
Nordens största hobbybutik.
Över 120000 st artiklar i lager
Standard frakt 29 kr
inom Sverige med DHL.
0
0
lager1/72 UH-2A/B Seasprite, Ammo MIG
 

Orsakar allvarlig ögon irritation. Skadlig vid förtäring. Irreterar huden.

Skadlig. Produkten är skadlig vid inandning, hudkontakt eller förtäring. Används också för produkter som ger allergi vid hudkontakt, som irriterar hud, ögon eller luftvägar eller ger narkosverkan.

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Frätande. Produkten ger frätskador på hud, matstrupe och ögon, eller andra allvarliga ögonskador. Används också för produkter som är korrosiva för metaller

Brandfarlig vätska och ånga.

Brandfarlig. Produkten är brandfarlig och kan brinna våldsamt vid antändning eller värmetillförsel. Vissa produkter utvecklar brandfarlig gas i kontakt med vatten eller självantänder i luft.

Miljöfarliga ämnen

Miljöfarlig. Produkten är giftig för vattenmiljön på kort eller lång sikt. Ska förvaras och användas så att produkten och avfallet inte skadar miljön.

Artikelnr CP72002

1/72 UH-2A/B Seasprite

325 kr
I lager

Frakt
Standard frakt  (69 kr inom Sverige)

1/72 UH-2A/B Seasprite (ADVANCED KIT)

Reference: CP72002

Plastic model kit scale 1/72.

This kit is designed for advanced modellers and includes set of plastic parts for the assembly of one model of the helicopter (five sprues, one of which is clear), set of photoetched parts and two sheets of decals, one of which is technical stencils.

Markings are provided for four different schemes.

Colored and detailed assembly guide will make the assembly process easy and enjoyable. And the box will serve as an excellent organizer which will be handy during assembly process.

Parts included:
plastic parts - 92
photoetched parts - 69


Length 223 mm
Rotor diameter 187 mm

DESCRIPTION:

a set of plastic parts for the assembly of one model of the aircraft consists of five sprues, one of which is clear

set of photoetched parts
colored assembly guide
two sheets of decals, one of which is technical stencils
markings are provided for four different schemes:

UH-2A (Bu.No.149744), USS Oriskany, 31 January 1968
UH-2A (Bu.No.149764), NAS Atsugi, 1967
UH-2B (Bu.No.150146), USS Catskill, 1968
UH-2B (Bu.No.150154), NAS Atsugi, 9 May 1965

Byggsatser