Handla enkelt med delbetalning,
faktura eller kortbetalning
Allt du handlar i webshoppen
eller i butiken får du bonus på.
Nordens största hobbybutik.
Över 120000 st artiklar i lager
Standard frakt 29 kr
inom Sverige med DHL.
0
0
lager1/12 SUZUKI GSX750 POLICE, Tamiya
 

Orsakar allvarlig ögon irritation. Skadlig vid förtäring. Irreterar huden.

Skadlig. Produkten är skadlig vid inandning, hudkontakt eller förtäring. Används också för produkter som ger allergi vid hudkontakt, som irriterar hud, ögon eller luftvägar eller ger narkosverkan.

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Frätande. Produkten ger frätskador på hud, matstrupe och ögon, eller andra allvarliga ögonskador. Används också för produkter som är korrosiva för metaller

Brandfarlig vätska och ånga.

Brandfarlig. Produkten är brandfarlig och kan brinna våldsamt vid antändning eller värmetillförsel. Vissa produkter utvecklar brandfarlig gas i kontakt med vatten eller självantänder i luft.

Miljöfarliga ämnen

Miljöfarlig. Produkten är giftig för vattenmiljön på kort eller lång sikt. Ska förvaras och användas så att produkten och avfallet inte skadar miljön.

Artikelnr TAM14020

1/12 SUZUKI GSX750 POLICE

310 kr

Frakt
Standard frakt  (69 kr inom Sverige)

1/12 Suzuki GSX750 Police Bike

Tamiya is delighted to announce the re-issue of this classic model which made its debut in 1983. Suzukis GSX750 motorcycle was sold from 1980 and its 750cc four-stroke engine employed Twin Swirl Combustion Chamber (TSCC) technology along with refined fuel and exhaust flow for an output of 69hp and a top speed of over 210km/h. The GSX750 was employed by Japanese Police forces across the country with some special modifications for its line of work.


Item Contents/Information
• This is a 1/12 scale plastic model assembly kit.
• Length: 192mm, width: 80mm height: 132mm.
• This kit accurately captures the form of the GSX750, complete with depictions of the windshield siren and speaker peculiar to the police bike.
• The realistic 750cc engine features details such as cooling fins and carburetor.
• Solid synthetic rubber tire parts are included and have realistic tread patterns.
• Comes with vinyl tubing for the recreation of various cables and lines on the bike.

Andra har köpt