Handla enkelt med delbetalning,
faktura eller kortbetalning
Allt du handlar i webshoppen
eller i butiken får du bonus på.
Nordens största hobbybutik.
Över 120000 st artiklar i lager
Standard frakt 29 kr
inom Sverige med DHL.
0
0
lagerDISPLAY AND WORK STATION, Vallejo
 

Orsakar allvarlig ögon irritation. Skadlig vid förtäring. Irreterar huden.

Skadlig. Produkten är skadlig vid inandning, hudkontakt eller förtäring. Används också för produkter som ger allergi vid hudkontakt, som irriterar hud, ögon eller luftvägar eller ger narkosverkan.

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Frätande. Produkten ger frätskador på hud, matstrupe och ögon, eller andra allvarliga ögonskador. Används också för produkter som är korrosiva för metaller

Brandfarlig vätska och ånga.

Brandfarlig. Produkten är brandfarlig och kan brinna våldsamt vid antändning eller värmetillförsel. Vissa produkter utvecklar brandfarlig gas i kontakt med vatten eller självantänder i luft.

Miljöfarliga ämnen

Miljöfarlig. Produkten är giftig för vattenmiljön på kort eller lång sikt. Ska förvaras och användas så att produkten och avfallet inte skadar miljön.

Artikelnr VA4426013

DISPLAY AND WORK STATION

489 kr
I lager

Frakt
Standard frakt  (69 kr inom Sverige)

Paint display and work station

50 x 37 cm

This module has space for 45 bottles of 17 ml/0.57 fl oz, together with 4 bottles of 35 ml/1.18 fl oz or 60 ml/2.02 fl oz, 2 bottles of 200 ml/6.76 fl oz and 10 brushes. Easy assembly, does not require glue.

Width: 13,40 in/50 cm
Depth: 8,75 in/37 cm
Height: 3,34 in/8,5 cm