Handla enkelt med delbetalning,
faktura eller kortbetalning
Allt du handlar i webshoppen
eller i butiken får du bonus på.
Nordens största hobbybutik.
Över 120000 st artiklar i lager
Standard frakt 29 kr
inom Sverige med DHL.
0
0
Bilbränsle 20% 4liter, Rapicon bränsle

Artikelnr RAP20C

Bilbränsle 20% 4liter

315 kr

Frakt
Standard frakt  (29 kr inom Sverige)

Nitrometan 20%
Metanol 71%
Olja 9%
Dunkstorlek 4 Liter

VARNING:
- Explosionsfarligt vid uppvärmning.
- Mycket Brandfarligt
- Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning, hudkontakt och förtäring.
- Förvaras i låst utrymme och oåtkomligt för barn
- Förpackningen förvaras väl tillsluten.
- Förvaras åtskilt från antändningskällor
- Rökning förbjuden
- Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar
- Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare.
- Sörj för god ventilation

OBS! Skickas ej

Får ej skickas, endast butiksförsäljning, kan bokas för hämtning.