Handla enkelt med delbetalning,
faktura eller kortbetalning
Allt du handlar i webshoppen
eller i butiken får du bonus på.
Nordens största hobbybutik.
Över 120000 st artiklar i lager
Standard frakt 29 kr
inom Sverige med DHL.
0
0
lagerABS Diamond 1 mm, Green stuff
 

Orsakar allvarlig ögon irritation. Skadlig vid förtäring. Irreterar huden.

Skadlig. Produkten är skadlig vid inandning, hudkontakt eller förtäring. Används också för produkter som ger allergi vid hudkontakt, som irriterar hud, ögon eller luftvägar eller ger narkosverkan.

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Frätande. Produkten ger frätskador på hud, matstrupe och ögon, eller andra allvarliga ögonskador. Används också för produkter som är korrosiva för metaller

Brandfarlig vätska och ånga.

Brandfarlig. Produkten är brandfarlig och kan brinna våldsamt vid antändning eller värmetillförsel. Vissa produkter utvecklar brandfarlig gas i kontakt med vatten eller självantänder i luft.

Miljöfarliga ämnen

Miljöfarlig. Produkten är giftig för vattenmiljön på kort eller lång sikt. Ska förvaras och användas så att produkten och avfallet inte skadar miljön.

Artikelnr 74500059ES

ABS Diamond 1 mm

65 kr
I lager - Fler än 3 st

Frakt
Standard frakt  (69 kr inom Sverige)

mbossed styrene plastic sheets that can be used to create roofing, flooring, siding, rock, stone, metal plate and other architectural parts. The sheets are demanded by architectural firms and hobbyists for their accurate, embossed detailing and versatility. Very easy to cut and glue.

Sheet size 185x300
Thickness: 0.75mm
This sets contains 1 A4 sheet in color mat brown
Size of the diamonds in the drawing: 1x0.35 mm

Andra har köpt