Handla enkelt med delbetalning,
faktura eller kortbetalning
Allt du handlar i webshoppen
eller i butiken får du bonus på.
Nordens största hobbybutik.
Över 120000 st artiklar i lager
Standard frakt 29 kr
inom Sverige med DHL.
0
0
lagerPlastark ABS A4 7-pack, Green stuff
 

Orsakar allvarlig ögon irritation. Skadlig vid förtäring. Irreterar huden.

Skadlig. Produkten är skadlig vid inandning, hudkontakt eller förtäring. Används också för produkter som ger allergi vid hudkontakt, som irriterar hud, ögon eller luftvägar eller ger narkosverkan.

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Frätande. Produkten ger frätskador på hud, matstrupe och ögon, eller andra allvarliga ögonskador. Används också för produkter som är korrosiva för metaller

Brandfarlig vätska och ånga.

Brandfarlig. Produkten är brandfarlig och kan brinna våldsamt vid antändning eller värmetillförsel. Vissa produkter utvecklar brandfarlig gas i kontakt med vatten eller självantänder i luft.

Miljöfarliga ämnen

Miljöfarlig. Produkten är giftig för vattenmiljön på kort eller lång sikt. Ska förvaras och användas så att produkten och avfallet inte skadar miljön.

Artikelnr 54366095ES

Plastark ABS A4 7-pack

129 kr
I lager

Frakt
Standard frakt  (69 kr inom Sverige)

ABS Plasticard A4 size - COMBOx7 - Thickness 0.5mm, 1mm and 2 mm.

Plasticard sheets made of ABS plastic (Acrylonitrile butadiene styrene) known as Plasticard. The generic term plasticard refers to a genre of plastics widely used in modeling. ABS plastic is the one used to make LEGO pieces.

This plastic has very attractive physical properties for modeling since despite its strength and durability it is very easy to work. It can be bought either in sheets of different thicknesses smooth or textured, or in the form of profiles with very diverse shapes. The ideal glue for ABS plastics is cyanoacrylate. The PVA glue can also be used, but it takes much longer to dry.

ABS plasticard also has thermoplastic properties which allows to alter its shape by using diverse sources of heat.

Plain Plasticard sheets in A4 size

This set contains 7 A4-sheets (20x30cm)

3 sheets in 0.5mm

3 sheets in 1mm

1 sheet in 2mm

Andra har köpt