Handla enkelt med delbetalning,
faktura eller kortbetalning
Allt du handlar i webshoppen
eller i butiken får du bonus på.
Nordens största hobbybutik.
Över 120000 st artiklar i lager
Standard frakt 29 kr
inom Sverige med DHL.
0
0
lagerUS Navy WWII Färgset, Ammo MIG
 

Orsakar allvarlig ögon irritation. Skadlig vid förtäring. Irreterar huden.

Skadlig. Produkten är skadlig vid inandning, hudkontakt eller förtäring. Används också för produkter som ger allergi vid hudkontakt, som irriterar hud, ögon eller luftvägar eller ger narkosverkan.

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Frätande. Produkten ger frätskador på hud, matstrupe och ögon, eller andra allvarliga ögonskador. Används också för produkter som är korrosiva för metaller

Brandfarlig vätska och ånga.

Brandfarlig. Produkten är brandfarlig och kan brinna våldsamt vid antändning eller värmetillförsel. Vissa produkter utvecklar brandfarlig gas i kontakt med vatten eller självantänder i luft.

Miljöfarliga ämnen

Miljöfarlig. Produkten är giftig för vattenmiljön på kort eller lång sikt. Ska förvaras och användas så att produkten och avfallet inte skadar miljön.

Artikelnr AMIG7723

US Navy WWII Färgset

745 kr
I lager

Frakt
Standard frakt  (69 kr inom Sverige)

US Navy WWII Late SOLUTION BOX

SOLUTION BOX US Navy WWII Late offers you everything you need to apply the different colours and effects commonly seen on US Navy aircraft operating during the late stages of the war.

With this valuable resource you will not only find the accurate colour paints, weathering products and brushes, we have also included the valuable resource How to Paint WWII US Navy Late Aircraft Solution Book A.MIG-6523 as well, a complete 60-page guide with step-by-step tutorials in four languages (English, Spanish, French, and German) that explains how to apply the different colours and effects commonly seen on US Navy aircraft operating during the late stages of the war.

SOLUTION BOOK is a simple and basic guide intended to help any modeler easily achieve similar results to those shown in each example. It doesn´t matter if the reader is a novice or a more seasoned and experienced modeler, by following the steps in this guide you will be able to obtain amazing results with the efficient and effective methods shown.

This box includes everything except the model kit. A great idea and solution for every beginning modeler and those experienced modelers that enjoy the accuracy and convenience provided by the Solution Box.

Products included:

A.MIG-6523 How to Paint WWII US Navy Late Aircraft SOLUTION BOOK
A.MIG-2022 ONE SHOT PRIMER White
A.MIG-0032 ACRYLIC COLOR Satin Black
A.MIG-0227 ACRYLIC COLOR FS-25042 Sea Blue (ANA 606)
A.MIG-0228 ACRYLIC COLOR FS-35164 Intermediate Blue (ANA 608)
A.MIG-0220 ACRYLIC COLOR FS-34151 Zinc Chromate Green (Interior Green)
A.MIG-0221 ACRYLIC COLOR FS-33481 Zinc Chromate Yellow
A.MIG-0191 METALLIC Steel
A.MIG-2016 Transparator (17mL)
A.MIG-8212 Aqua Gloss Clear ALC600
A.MIG-2055 LUCKY VARNISH Matt (17mL)
A.MIG-3528 OILBRUSHER Sky Blue
A.MIG-3500 OILBRUSHER Black
A.MIG-1253 STREAKINGBRUSHER Grime
A.MIG-1611 PLW Black Night
A.MIG-1603 PLW Dark Sea Blue
A.MIG-1604 PLW Pacific Dust
A.MIG-1500 FILTER Brown for White
A.MIG-2018 Enamel Odourless Thinner (35mL)
A.MIG-8613 1 Synthetic Round Brush
A.MIG-8590 3/0 Synthetic Liner Brush
A.MIG-8595 4 Synthetic Filbert Brush

Vid köp av enstaka färger, spray, limmer, landskap, räls och tidskrifter blir till skrymmande brev eller paket och vi behöver ta ut extra 20,00 vid leverans om ordersumman understiger 300,00


Enamel type wash for modelling.
35 ml Jars. Läs mer på MIG hemsida http://www.migjimenez.com/en/