Handla enkelt med delbetalning,
faktura eller kortbetalning
Allt du handlar i webshoppen
eller i butiken får du bonus på.
Nordens största hobbybutik.
Över 120000 st artiklar i lager
Standard frakt 29 kr
inom Sverige med DHL.
0
0
lager1/48 RUSSIAN MEDIUM TANK, Tamiya
 

Orsakar allvarlig ögon irritation. Skadlig vid förtäring. Irreterar huden.

Skadlig. Produkten är skadlig vid inandning, hudkontakt eller förtäring. Används också för produkter som ger allergi vid hudkontakt, som irriterar hud, ögon eller luftvägar eller ger narkosverkan.

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Frätande. Produkten ger frätskador på hud, matstrupe och ögon, eller andra allvarliga ögonskador. Används också för produkter som är korrosiva för metaller

Brandfarlig vätska och ånga.

Brandfarlig. Produkten är brandfarlig och kan brinna våldsamt vid antändning eller värmetillförsel. Vissa produkter utvecklar brandfarlig gas i kontakt med vatten eller självantänder i luft.

Miljöfarliga ämnen

Miljöfarlig. Produkten är giftig för vattenmiljön på kort eller lång sikt. Ska förvaras och användas så att produkten och avfallet inte skadar miljön.

Artikelnr TAM32599

1/48 RUSSIAN MEDIUM TANK

249 kr

Frakt
Standard frakt  (69 kr inom Sverige)

1/48 Russian Medium Tank T-34-85

Tamiya welcomes a new version of the T34/85 Russian medium tank into the 1/48 Military Miniature Series!
The T34/85 was a re-evaluation of the trusty T34/76 that had run into trouble against powerful German foes like the Tiger I and Panther. It had a larger, heavier-armored turret with 85mm gun, and was manufactured from January 1944.

As the tide turned and the Allies pushed back Axis forces, the T34/85 played a significant part in Operation Bagration (Summer 1944) and the advance on Berlin in April, 1945. 25,000 were produced by 1946, and it even served other militaries in the Warsaw Pact and was also exported to client states taking part in the Korean and Vietnam Wars.


Item Contents/Information
• This is a 1/48 scale plastic model assembly kit. Length: 169mm, width: 63mm.
• A brand new kit, it does not carry over any parts from the T34/76 model already in this series (Item 32515).
• The form of the powerful medium tank is captured in style, with an ergonomic parts breakdown much like the real T34/85. The rough cast turret texture is expertly recreated, and the lower hull is a plastic part.
• Features depictions of later production road wheels and the later single-piece turret hatch design.
• Assembly type tracks use single-piece straight sections.
• Comes with a commander figure and two marking options for vehicles in the invasion of Germany, 1945.