Handla enkelt med delbetalning,
faktura eller kortbetalning
Allt du handlar i webshoppen
eller i butiken får du bonus på.
Nordens största hobbybutik.
Över 120000 st artiklar i lager
Standard frakt 29 kr
inom Sverige med DHL.
0
0
lager1/24 Mercedes-Benz 300, Tamiya
 

Orsakar allvarlig ögon irritation. Skadlig vid förtäring. Irreterar huden.

Skadlig. Produkten är skadlig vid inandning, hudkontakt eller förtäring. Används också för produkter som ger allergi vid hudkontakt, som irriterar hud, ögon eller luftvägar eller ger narkosverkan.

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Frätande. Produkten ger frätskador på hud, matstrupe och ögon, eller andra allvarliga ögonskador. Används också för produkter som är korrosiva för metaller

Brandfarlig vätska och ånga.

Brandfarlig. Produkten är brandfarlig och kan brinna våldsamt vid antändning eller värmetillförsel. Vissa produkter utvecklar brandfarlig gas i kontakt med vatten eller självantänder i luft.

Miljöfarliga ämnen

Miljöfarlig. Produkten är giftig för vattenmiljön på kort eller lång sikt. Ska förvaras och användas så att produkten och avfallet inte skadar miljön.

Artikelnr TAM24366

1/24 Mercedes-Benz 300

559 kr
I lager

Frakt
Standard frakt  (69 kr inom Sverige)

This is a 1/24 scale plastic model assembly kit. Length: 188mm, width: 75mm, height: 53mm. The elegant 300 SL silhouette is captured by clear body parts that can be left unpainted to allow appreciation of the detail underneath. Movable gull wing doors can be secured in open position, and the hood opens. A detailed interior has recreations of the sporty seats, shift lever, instrumentation and more. Accurate depiction of the suspension. Nylon mesh is included to recreate the front intakes. Metal transfers are provided to depict mirror surfaces and logos. Masking stickers included. Features realistic synthetic rubber tires.