Handla enkelt med delbetalning,
faktura eller kortbetalning
Allt du handlar i webshoppen
eller i butiken får du bonus på.
Nordens största hobbybutik.
Över 120000 st artiklar i lager
Standard frakt 29 kr
inom Sverige med DHL.
0
0
lager1/24 FIAT ABARTH 695 SS, Tamiya
 

Orsakar allvarlig ögon irritation. Skadlig vid förtäring. Irreterar huden.

Skadlig. Produkten är skadlig vid inandning, hudkontakt eller förtäring. Används också för produkter som ger allergi vid hudkontakt, som irriterar hud, ögon eller luftvägar eller ger narkosverkan.

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Frätande. Produkten ger frätskador på hud, matstrupe och ögon, eller andra allvarliga ögonskador. Används också för produkter som är korrosiva för metaller

Brandfarlig vätska och ånga.

Brandfarlig. Produkten är brandfarlig och kan brinna våldsamt vid antändning eller värmetillförsel. Vissa produkter utvecklar brandfarlig gas i kontakt med vatten eller självantänder i luft.

Miljöfarliga ämnen

Miljöfarlig. Produkten är giftig för vattenmiljön på kort eller lång sikt. Ska förvaras och användas så att produkten och avfallet inte skadar miljön.

Artikelnr TAM24173

1/24 FIAT ABARTH 695 SS

299 kr
I lager

Frakt
Standard frakt  (69 kr inom Sverige)

★This is a 1/24 scale plastic model assembly kit. Length: 124mm, width: 59mm, height: 54mm. ★The sporty, tuned form is recreated in style, with facets such as the bulging overfenders and oil cooler detail accurately captured. ★Features a detailed recreation of the Abarth-tuned 2-cylinder engine. ★A realistic interior has depictions of the dashboard, petite steering wheel and bucket seats. ★A metal transfer is included to recreate the oil pan Abarth logo.