Handla enkelt med delbetalning,
faktura eller kortbetalning
Allt du handlar i webshoppen
eller i butiken får du bonus på.
Nordens största hobbybutik.
Över 120000 st artiklar i lager
Standard frakt 29 kr
inom Sverige med DHL.
0
0
lager1/12 Honda Dax125 Limited, Tamiya
 

Orsakar allvarlig ögon irritation. Skadlig vid förtäring. Irreterar huden.

Skadlig. Produkten är skadlig vid inandning, hudkontakt eller förtäring. Används också för produkter som ger allergi vid hudkontakt, som irriterar hud, ögon eller luftvägar eller ger narkosverkan.

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Frätande. Produkten ger frätskador på hud, matstrupe och ögon, eller andra allvarliga ögonskador. Används också för produkter som är korrosiva för metaller

Brandfarlig vätska och ånga.

Brandfarlig. Produkten är brandfarlig och kan brinna våldsamt vid antändning eller värmetillförsel. Vissa produkter utvecklar brandfarlig gas i kontakt med vatten eller självantänder i luft.

Miljöfarliga ämnen

Miljöfarlig. Produkten är giftig för vattenmiljön på kort eller lång sikt. Ska förvaras och användas så att produkten och avfallet inte skadar miljön.

Artikelnr TAM14142

1/12 Honda Dax125 Limited

329 kr
I lager

Frakt
Standard frakt  (69 kr inom Sverige)

★Length: 147mm, width: 67mm, height: 103mm. ★The compact, fun Dax125 is recreated in accurate 1/12 scale. ★Features a detailed depiction of the air-cooled four-stroke single cylinder engine. ★Engine, swing arm and front fork are screw-attached to the frame. ★Metal-plated components for muffler guard and side covers. ★Dedicated metal spring for the rear damper. ★The model can be assembled as a regular Dax125 or the Tamiya Limited Edition.