Handla enkelt med delbetalning,
faktura eller kortbetalning
Allt du handlar i webshoppen
eller i butiken får du bonus på.
Nordens största hobbybutik.
Över 120000 st artiklar i lager
Standard frakt 29 kr
inom Sverige med DHL.
0
0
lagerDUCATI 1199 Panigale S, Tamiya
 

Orsakar allvarlig ögon irritation. Skadlig vid förtäring. Irreterar huden.

Skadlig. Produkten är skadlig vid inandning, hudkontakt eller förtäring. Används också för produkter som ger allergi vid hudkontakt, som irriterar hud, ögon eller luftvägar eller ger narkosverkan.

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Frätande. Produkten ger frätskador på hud, matstrupe och ögon, eller andra allvarliga ögonskador. Används också för produkter som är korrosiva för metaller

Brandfarlig vätska och ånga.

Brandfarlig. Produkten är brandfarlig och kan brinna våldsamt vid antändning eller värmetillförsel. Vissa produkter utvecklar brandfarlig gas i kontakt med vatten eller självantänder i luft.

Miljöfarliga ämnen

Miljöfarlig. Produkten är giftig för vattenmiljön på kort eller lång sikt. Ska förvaras och användas så att produkten och avfallet inte skadar miljön.

Artikelnr TAM14129

DUCATI 1199 Panigale S

499 kr
I lager

Frakt
Standard frakt  (69 kr inom Sverige)

1/12 Scale Motorcycle Series

Tamiya has expanded its 1/12 scale motorcycle model series with this all new model of the Ducati 1199 Panigale S. The Ducati 1199 Panigale, which was the base for the bike depicted by this model, was announced at the 2011 Milan Motor Show. It is a breathtaking fusion of beautiful looks and cutting-edge technology, featuring a newly-designed engine, monocoque frame with air box and much more. The 1199 Panigale S features upgrades to its suspension, wheels, lights and other parts for an enhanced riding experience.

Andra har köpt