Handla enkelt med delbetalning,
faktura eller kortbetalning
Allt du handlar i webshoppen
eller i butiken får du bonus på.
Nordens största hobbybutik.
Över 120000 st artiklar i lager
Standard frakt 29 kr
inom Sverige med DHL.
0
0
lagerULTRA DECAL- SET, Ammo MIG
 

Orsakar allvarlig ögon irritation. Skadlig vid förtäring. Irreterar huden.

Skadlig. Produkten är skadlig vid inandning, hudkontakt eller förtäring. Används också för produkter som ger allergi vid hudkontakt, som irriterar hud, ögon eller luftvägar eller ger narkosverkan.

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Frätande. Produkten ger frätskador på hud, matstrupe och ögon, eller andra allvarliga ögonskador. Används också för produkter som är korrosiva för metaller

Brandfarlig vätska och ånga.

Brandfarlig. Produkten är brandfarlig och kan brinna våldsamt vid antändning eller värmetillförsel. Vissa produkter utvecklar brandfarlig gas i kontakt med vatten eller självantänder i luft.

Miljöfarliga ämnen

Miljöfarlig. Produkten är giftig för vattenmiljön på kort eller lång sikt. Ska förvaras och användas så att produkten och avfallet inte skadar miljön.

Artikelnr AMIG2029

ULTRA DECAL- SET

55 kr
I lager - Fler än 7 st

Frakt
Standard frakt  (69 kr inom Sverige)

ULTRA DECAL- SET
30 mL.
Dekalvätska för att mjuka upp dekaler.
High-quality decal solution essential to securing decals onto smooth model surfaces.

This easy to use solution is as simple as moistening the surface and then placing the decal onto the surface previously gloss-coated in preparation for the decals. ULTRA-DECAL SET and dries within minutes allowing you to continue modelling with the decals fixed in place . We recommend using ULTRA-DECAL FIX solution next and then adding a second coat of gloss varnish on top.

Läs mer på MIG hemsida http://www.migjimenez.com/en/


Andra har köpt