Handla enkelt med delbetalning,
faktura eller kortbetalning
Allt du handlar i webshoppen
eller i butiken får du bonus på.
Nordens största hobbybutik.
Över 120000 st artiklar i lager
Standard frakt 29 kr
inom Sverige med DHL.
0
0
lagerJET EXHAUST BURNT IRON, Ammo MIG
 

Orsakar allvarlig ögon irritation. Skadlig vid förtäring. Irreterar huden.

Skadlig. Produkten är skadlig vid inandning, hudkontakt eller förtäring. Används också för produkter som ger allergi vid hudkontakt, som irriterar hud, ögon eller luftvägar eller ger narkosverkan.

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Frätande. Produkten ger frätskador på hud, matstrupe och ögon, eller andra allvarliga ögonskador. Används också för produkter som är korrosiva för metaller

Brandfarlig vätska och ånga.

Brandfarlig. Produkten är brandfarlig och kan brinna våldsamt vid antändning eller värmetillförsel. Vissa produkter utvecklar brandfarlig gas i kontakt med vatten eller självantänder i luft.

Miljöfarliga ämnen

Miljöfarlig. Produkten är giftig för vattenmiljön på kort eller lång sikt. Ska förvaras och användas så att produkten och avfallet inte skadar miljön.

Artikelnr AMIG0187

JET EXHAUST BURNT IRON

28 kr
I lager - Fler än 5 st

Frakt
Standard frakt  (69 kr inom Sverige)

Exhaust and heat create a very specific appearance on Iron and Jet Exhaust, accuracy in representing realistic metals is critical to AFVs, Aircraft, Mechas, and civilian vehicles. Heat and exhaust change the appearance of metals, burnt iron, engine, and exhaust components are accurately matched with this Jet Exhaust / Burnt Iron metal acrylic color. Use in combination with other AMMO Metal Acrylic colors to create a variety of metal patina effects. This paint is acrylic and formulated for maximum performance both with brush and airbrush. Water soluble, odorless, and non-toxic. Shake well before each use. Each jar includes a stainless steel agitator to facilitate mixture. We recommend A.MIG-2000 Acrylic Thinner for correct thinning. Dries completely in 24 hours.

High quality metallic paint for Brush and Airbrush. 17mL jar. Läs mer på MIG hemsida http://www.migjimenez.com/en/


Andra har köpt