Handla enkelt med delbetalning,
faktura eller kortbetalning
Allt du handlar i webshoppen
eller i butiken får du bonus på.
Nordens största hobbybutik.
Över 120000 st artiklar i lager
Standard frakt 29 kr
inom Sverige med DHL.
0
0
lagerACCESSORY SET FOR 1/14, Tamiya
 

Orsakar allvarlig ögon irritation. Skadlig vid förtäring. Irreterar huden.

Skadlig. Produkten är skadlig vid inandning, hudkontakt eller förtäring. Används också för produkter som ger allergi vid hudkontakt, som irriterar hud, ögon eller luftvägar eller ger narkosverkan.

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Frätande. Produkten ger frätskador på hud, matstrupe och ögon, eller andra allvarliga ögonskador. Används också för produkter som är korrosiva för metaller

Brandfarlig vätska och ånga.

Brandfarlig. Produkten är brandfarlig och kan brinna våldsamt vid antändning eller värmetillförsel. Vissa produkter utvecklar brandfarlig gas i kontakt med vatten eller självantänder i luft.

Miljöfarliga ämnen

Miljöfarlig. Produkten är giftig för vattenmiljön på kort eller lång sikt. Ska förvaras och användas så att produkten och avfallet inte skadar miljön.

Artikelnr TAM56558

ACCESSORY SET FOR 1/14

110 kr

Frakt
Standard frakt  (69 kr inom Sverige)

ACCESSORY SET FOR 1/14 SCALE R/C TRUCK

Scale: 1:14

The Tractor Truck Spare & Option Parts Series welcomes a new accessory set – accessory parts (JJ Parts) included in Item 56365 and 56366 - for 1/14 R/C Truck Series. You can use this set to add realistic look to 1/14 R/C Truck Series models with a shovel, fire extinguisher, deck brush, and four cones.


Item Contents/Information
• This is a new accessory set of parts which are included in Item 56365 and 56366.
• Attaching or positioning this set gives a more realistic image to your 1/14 R/C Truck Series models.
• One shovel, fire extinguisher, deck brush, four cones and stickers are included.
• Compatible with 1/14 R/C Truck Series models.

Andra har köpt