Handla enkelt med delbetalning,
faktura eller kortbetalning
Allt du handlar i webshoppen
eller i butiken får du bonus på.
Nordens största hobbybutik.
Över 120000 st artiklar i lager
Standard frakt 29 kr
inom Sverige med DHL.
0
0
lagerRussian Green, Vallejo
 

Orsakar allvarlig ögon irritation. Skadlig vid förtäring. Irreterar huden.

Skadlig. Produkten är skadlig vid inandning, hudkontakt eller förtäring. Används också för produkter som ger allergi vid hudkontakt, som irriterar hud, ögon eller luftvägar eller ger narkosverkan.

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Frätande. Produkten ger frätskador på hud, matstrupe och ögon, eller andra allvarliga ögonskador. Används också för produkter som är korrosiva för metaller

Brandfarlig vätska och ånga.

Brandfarlig. Produkten är brandfarlig och kan brinna våldsamt vid antändning eller värmetillförsel. Vissa produkter utvecklar brandfarlig gas i kontakt med vatten eller självantänder i luft.

Miljöfarliga ämnen

Miljöfarlig. Produkten är giftig för vattenmiljön på kort eller lång sikt. Ska förvaras och användas så att produkten och avfallet inte skadar miljön.

Artikelnr VA4471017

Russian Green

29 kr
I lager - Fler än 5 st

Frakt
Standard frakt  (69 kr inom Sverige)

Russian/Green 17ml

Matt acrylic colors, water-based and especially formulated for airbrushing. The Model Air color range contains the most complete selection of the military colors used in recent history, including the colors of WWI, WWII and up to the present. Each color is based on extensive research by our experts of the existing and previous military references so as to offer the modeler the highest possible historical accuracy. Model Air is used directly or diluted with Vallejo Airbrush Thinner or Flow Improver. It is recommended to first prime the surface, and then apply Model Air in several layers. The colors dry very rapidly and form a homogenous paint film of extraordinary resistance while preserving even the smallest detail of the model. For airbrushing these colors, the compressor air pressure is recommended at 15 – 20 PSI or 0.5 to 1 kg. Model Air can of course also be applied with a brush. For correct airbrush maintenance we recommend using the Vallejo Airbrush Cleaner.

17ml flaskburk om inget annat anges


Andra har köpt