Handla enkelt med delbetalning,
faktura eller kortbetalning
Allt du handlar i webshoppen
eller i butiken får du bonus på.
Nordens största hobbybutik.
Över 120000 st artiklar i lager
Standard frakt 29 kr
inom Sverige med DHL.
0
0
lagerPure Red PRIMER, Vallejo
 

Orsakar allvarlig ögon irritation. Skadlig vid förtäring. Irreterar huden.

Skadlig. Produkten är skadlig vid inandning, hudkontakt eller förtäring. Används också för produkter som ger allergi vid hudkontakt, som irriterar hud, ögon eller luftvägar eller ger narkosverkan.

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Frätande. Produkten ger frätskador på hud, matstrupe och ögon, eller andra allvarliga ögonskador. Används också för produkter som är korrosiva för metaller

Brandfarlig vätska och ånga.

Brandfarlig. Produkten är brandfarlig och kan brinna våldsamt vid antändning eller värmetillförsel. Vissa produkter utvecklar brandfarlig gas i kontakt med vatten eller självantänder i luft.

Miljöfarliga ämnen

Miljöfarlig. Produkten är giftig för vattenmiljön på kort eller lång sikt. Ska förvaras och användas så att produkten och avfallet inte skadar miljön.

Artikelnr VA4470624

Pure Red PRIMER

42 kr
I lager - Fler än 7 st

Frakt
Standard frakt  (69 kr inom Sverige)

Pure/Red 17ml

Surface Primer is available in a range of basic shades most frequently employed to prepare the surface of the model or miniature before starting the painting process. Primers can be applied on all surfaces, resin, PVC, brass, white metal or wood. The primer preserving even the smallest detail of a model, and improves the adherence of the colors applied on this base. It is recommended to apply the Primer in various layers; the product dries rapidly and forms a homogenous film of extraordinary strength and resistance within a few hours after application. Surface Primer can be used directly or diluted with Vallejo Airbrush Thinner of Flow Improver. The recommended compressor settings are around 15-20 PSI or 0.5 to 1 kg. For best maintenance of the airbrush, it is recommended to use the Vallejo Airbrush Cleaner.

17ml flaskburk om inget annat anges


Andra har köpt